Grad Rijeka već 14 godina u suradnji sa Udrugom DELTA iz Rijeke provodi Projekt “MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO – DAN AKCIJE”, koji je u 2015. godini preimenovan u Projekt pod nazivom AKCIJA ZA 5!.

Cilj ovoga projekta je pružanje mogućnosti mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini.

U sklopu projekta 70-tak učenika srednjih škola uz podršku trenera i volontera Udruge DELTA kao i djelatnika Grada Rijeke (predstavnici odjela gradske uprave) tijekom jednog cijelog dana u prostorima gradske uprave osmišljava projekte na određenu zadanu temu.

Po izradi prijedloga projekata isti se prezentiraju u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke gdje učenici razvijaju prezentacije vještine te vještine lobiranja. Nakon prezentacija projekata kao i rasprave, sami učenici biraju najbolji projekt, koji uz financijsku podršku Grada Rijeke te tehničku podršku Udruge DELTA provodi nagrađena grupa srednjoškolaca.

Izabrani projekti su proteklih godina bili izuzetno uspješni te su u okviru toga grupe srednjoškolaca obradile niz zadanih zanimljivih i aktualnih tema kao npr. “Volonterstvo”; “Mladi pomažu starijima”, “Kreativno provođenje slobodnog vremena”, Identitet mladih”, “Društvene inovacije, “Razvoj vještina mladih”…).

U samim počecima ova cijela akcija je provođena u suradnji s Udrugom GONG iz Zagreba te ju je nakon više godina preuzela riječka Udruga DELTA koja uspješno surađuje s Udrugom GONG iz Zagreba, a ima dugogodišnju uspješnu suradnju s Gradom Rijeka.

U 2015 . godini Projekt “AKCIJA ZA 5!” je uveo dvije bitne novine:

  • usklađen je s europskim politikama za mlade na način da inkorporira elemente strukturiranog dijaloga – procesa kojim se mladi uključuju u donošenje odluka na europskoj razini. U tom smislu središnja tema Projekta “AKCIJA ZA 5” u 2015. godini usklađena je s temom sljedećeg ciklusa strukturiranog dijaloga koji počinje 1. siječnja 2016. godine (tema 2015. godine – Razvoj vještina mladih); te
  • Učenici su pobjednički projekt provodili u razdoblju od siječnja do ožujka 2016. godine čime se omogućilo podizanje razine kvalitete učeničkih projekata i mentorskog rada od strane Udruge DELTA.

Važno je naglasiti da je 2015. godine ovaj projekt sufinanciran i sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 67.500,00 kuna, dok je Grad Rijeka kao i prethodnih godina također osigurao određena financijska sredstva u Proračunu Grada Rijeke kao i tehničku podršku za provedbu predmetnog projekta (od 2005. godine raspon odobrenih iznosa od strane Grada Rijeke iznosio je od 90.000,00 kuna do 25.000,00 kuna).