Grad Rijeka podupiranjem niza programa i projekata omogućava socijalnu i zdravstvenu zaštitu djece i mladih.

Socijalne usluge i psihosocijalna potpora djeci i mladima

Promocija zdravlja djece i mladih