Napuštene životinje smještaju se u sklonište za životinje, a pomoć pruža i niz udruga koje se bave zaštitom životinja.

Način postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Rijeke propisan je Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim  i izgubljenim životinjama (Službene novine PGŽ 44/09, Službene novine Grada Rijeke 4/14).

U slučaju zanemarivanja, mučenja, ubijanja životinje upućuje se prijava nadležnoj veterinarskoj inspekciji pismenim putem u kojoj treba navesti što više detalja koji upućuju na kršenje Zakona o zaštiti životinja, a dobro je priložiti i fotografije ili video snimke.

Ako nađete izgubljenu životinju na ulici građani se trebaju obratiti komunalnom redaru i po mogućnosti je zadržati. Komunalni redar poziva ovlaštenu službu koja zbrinjava životinju i na osnovu identifikacijskih oznaka (markica, mikročip) pokušava pronaći vlasnika.

Ako životinja nema nikakvu identifikacijsku oznaku smješta se u Sklonište za životinje Lič, Veterinarske stanice Rijeka. U skloništu je pod veterinarskim nadzorom sve do udomljavanja. Po dolasku u sklonište životinje se smještaju u karantenu. Nakon isteka karantene životinje se oglašavaju na web-stranici i na facebook stranici skloništa s ciljem udomljavanja.

Sklonište za životinje Lič, Veterinarske stanice Rijeka d.o.o., nalazi se u Gorskom kotaru 40 km od Rijeke. U skloništu borave napuštene životinje koje su zbrinute sa teritorija općina i gradova s kojima Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. ima ugovor o zbrinjavanju napuštenih životinja. Općine i gradovi boravak životinja u skloništu plaćaju samo dva mjeseca. Nakon isteka tog roka po zakonu se sve životinje, u koliko se u periodu od dva mjeseca ne udome, mogu eutanazirati. To je razlika između skloništa i azila. Grad Rijeka apelira na udruge za zaštitu životinja i građane, bez obzira na prebivalište, da ako mogu i imaju uvjeta udome napuštene životinje iz Skloništa.

Udruge koje se bave zaštitom životinja

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb pruža financijsku potporu udrugama koje skrbe o životinjama, u koje se građani mogu volonterski uključiti, ako vole životinje i žele im pomoći. Poznato je da pomažući nekome, pomažemo i sebi samima.

Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka “MIJAU”  dugi niz godina provodi projekt sterilizacije slobodno živućih mačaka. Cilj je sprečavanje nekontroliranog razmnožavanja mačaka, zaraznih bolesti kod mačaka i širenja određenih zaraznih bolesti na čovjeka.

Društvo za zaštitu životinja Rijeka provodi sterilizaciju napuštenih životinja, posreduju pri udomljavanju životinja, organiziraju predavanja i dijele edukativne materijale, organiziraju humanitarne akcije i organiziraju društveno korisni rad. Također skrbe o životinjama u neregistriranim skloništima.

 

Četvrtak, 10. studeni 2016.

Kupnjom kalendara DOGUE 2017 pomaže se napuštenim životinjama

Udruga za zaštitu životinja Traži se prijatelj poziva građane da učine dobro djelo i u nadolazećim blagdanskim danima nekoga usreće poklonom kalendara DOGUE 2017. Kalendar krase fotografije manekenki sa životinjama, autora Petra Fabijana, a prikupljenim novcem Udruga će izravno financirati brigu za svoje štićenike te edukaciju građana o problematici napuštenih životinja.

Više informacija