Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno propisima o veterinarstvu.

U stambenoj zgradi nije dozvoljeno psa držati niti ostavljati na balkonu, terasi ili lođi, u zajedničkim dijelovima zgrade te u okolišu stambene zgrade.

U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne može napustiti, uz uvjet da ograda visinom i čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika. Ukoliko je pas utvrđen kao opasan, ulazna vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana. Iznimno, komunalni redar rješenjem može narediti posjedniku psa da psa drži vezanog ili u ograđenom prostoru za pse, ako slobodan pas u ograđenom dvorištu-okućnici koja graniči sa javnim putem, učestalo uznemirava ili ugrožava prolaznike.

Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili neograđenom vrtu i sličnom zemljištu mora psa držati vezanog. Pas se ne smije vezati na lanac koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine psa, mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina koja je povoljnija za životinju.

Posjednik je dužan je na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima, a vezanog psa i/ili prostor za njegovo držanje mora smjestiti tako da se niti na koji način ne ometa mir i sigurnost prolaznika i žitelja u neposrednom susjedstvu.

Pas koji je određen kao opasan može se držati pod uvjetima određenim propisima o zaštiti životinja. Ukoliko je pas utvrđen kao opasan, na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: “Opasan pas”.

Uvjeti i način držanja vezanih pasa određeni su Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 44/09 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14), te Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/19″