Grad Rijeka, trgovačka i komunalna društva u vlasništvu Grada Rijeke, kao i ustanove čiji je osnivač Grad Rijeka koriste mjere aktivne politike zapošljavanja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Od mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u najvećem obimu korištena je mjera “Rad i staž i prijevoz”, poznatija pod nazivom stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kojoj je cilj osigurati osobama stjecanje radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale Ciljane skupine koje su obuhvaćene ovom mjerom su osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana, koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Mjere aktivne politike zapošljavanja

  • “Mladi za mlade – pomagači u nastavi – javni radovi za mlade”
  • “Pomoć sebi i drugima – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova”
  • “Rad i nakon stručnog osposobljavanja – potpora za zapošljavanje”
  • “Pola-pola”

U programima javnih radova sudjeluju: dugotrajno nezaposlene starije osobe (žene iznad 45 i muškarci iznad 50 godina), dugotrajno nezaposlene mlade osobe koje nisu nastavile školovanje nakon osnovne škole ili nisu završile srednje obrazovanje te stoga nemaju zanimanje, dugotrajno nezaposlene osobe – korisnici novčane naknade, korisnici prava prema Zakonu o socijalnoj skrbi, žene žrtve nasilja, žrtve trgovanja ljudima, azilanti, liječeni ovisnici, bivši zatvorenici te roditelji s četvero i više malodobne djece.

Više o mjerama aktivne politike zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Vezano