Grad Rijeka, trgovačka i komunalna društva u vlasništvu Grada Rijeke, kao i ustanove čiji je osnivač Grad Rijeka koriste mjere aktivne politike zapošljavanja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Od mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u najvećem obimu korištena je mjera “Rad i staž i prijevoz”, poznatija pod nazivom stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kojoj je cilj osigurati osobama stjecanje radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale. Ciljane skupine koje su obuhvaćene ovom mjerom su osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana, koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Od ostalih mjera aktivne politike zapošljavanja, koristi se i mjera “Rad i nakon stručnog osposobljavanja za radni odnos”.

Više o mjerama aktivne politike zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Vezano