Molimo kandidate da svoje prijave dostavljaju isključivo po objavi konkretnog oglasa. Informacije u svezi natječaja i oglasa za zapošljavanje mogu se dobiti u Službi kadrovskih poslova i pisarnica na telefon: 209-475 i 209-474.

Natječaji

28.09.2020. u 00:00

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (radi zamjene) na radno mjesto Referent 1 za sistemsku podršku – Zavod za informatičku djelatnost

Grad Rijeka objavljuje oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (radi zamjene) na radno mjesto Referent 1 za sistemsku podršku (1 izvršitelj/ica) u Zavod za informatičku djelatnost – Direkciju za računalno-komunikacijsku infrastrukturu, uz probni rad od 2 mjeseca

28.09.2020. u 00:00

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (radi zamjene) na radno mjesto Viši referent za sistemsku podršku – Zavod za informatičku djelatnost

Grad Rijeka objavljuje oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (radi zamjene) na radno mjesto Viši referent za sistemsku podršku (1 izvršitelj/ica) u Zavod za informatičku djelatnost – Direkciju za računalno-komunikacijsku infrastrukturu, uz probni rad od 2 mjeseca

18.09.2020. u 00:00

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Savjetnik 2 za pravne poslove (1 izvršitelj/ica) – OGU za komunalni sustav

Grad Rijeka objavljuje natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Savjetnik 2 za pravne poslove (1 izvršitelj/ica) u Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkciju plana, razvoja i gradnje, uz probni rad od 3 mjeseca

18.09.2020. u 00:00

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši savjetnik – koordinator 2 za pravne poslove (1 izvršitelj/ica) – Ured Grada

Grad Rijeka objavljuje natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši savjetnik – koordinator 2 za pravne poslove (1 izvršitelj/ica) u Ured Grada, uz probni rad od 3 mjeseca

18.09.2020. u 00:00

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za ekonomske i programske poslove (1 izvršitelj/ica) – OGU za odgoj i školstvo

Grad Rijeka objavljuje natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za ekonomske i programske poslove (1 izvršitelj/ica) u Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, uz probni rad od 3 mjeseca