Grad Rijeka podržava sljedeće partnerske organizacije koje provode programe i projekte prvenstveno usmjerene na prevenciju nasilja i zaštitu žrtava nasilja, ali i na zaštitu socijalno ugroženih obitelji općenito.