Grad Rijeka podržava sljedeće partnerske organizacije koje provode programe i projekte prvenstveno usmjerene na prevenciju nasilja i zaštitu žrtava nasilja, ali i na zaštitu socijalno ugroženih obitelji općenito.

  • Sv. Ana – Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja  -resocijalizacija i doškolovanje žena žrtava nasilja)
  • U.Z.O.R. – Savjetovalište i sklonište za žrtve obiteljskog nasilja
  • SOS telefon Grada Rijeke – udruga za pomoć žrtvama nasilja