U studenom 2005. godine započelo je radom Povjerenstvo za borbu protiv ovisnosti, koje je u ožujku 2010. godine preimenovano u Koordinacijski odbor Grada Rijeke za borbu protiv ovisnosti.

Djelokrug rada Koordinacijskog odbora, kojeg čine predstavnici odjela gradske uprave, ustanova, tijela državne uprave i udruga, jest praćenje pojava i razmatranje pitanja u svezi prevencije i suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području grada Rijeke, a posebno:

  • prikupljanje podataka iz područja ovisnosti i zlouporabe opojnih droga,
  • analiziranje stanja i predlaganje mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga,
  • suradnja s pravosudnim i upravnim tijelima, udrugama i ustanovama na području prevencije i suzbijanja ovisnosti,
  • koordiniranje aktivnosti svih čimbenika uključenih u prevenciju i suzbijanje ovisnosti na području grada Rijeke.