Prava iz socijalne skrbi (naknade troškova i novčane pomoći) koja osigurava Grad Rijeka za socijalno ugrožene građane, kako ona propisana Zakonom, tako i prava iznad standarda propisanih Zakonom, uvjeti i način njihova ostvarivanja i postupak za ostvarivanje tih prava propisani su u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke – neslužbeni pročišćeni tekst, Izmjene i dopune Službene novine Grada Rijeke br. 6/20.