Grad Rijeka sufinancira rad Savjetovališta za prehranu dojenčadi, Dom zdravlja PGŽ-a i podmiruje troškove prilagođenoga (zamjenskoga) mlijeka koje dojenčetu osigurava optimalan rast i razvoj. Preporuku za ovaj oblik pomoći daju pedijatar i patronažna medicinska sestra Doma zdravlja PGŽ-a ako procijene da majka ne može dojiti zbog teže bolesti ili nedostatka mlijeka.

Tko može dobiti pomoć?

Dojenče iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana), dojenče iz jednoroditeljskog kućanstva (kućanstvo u kojem žive isključivo dijete/djeca i jedan roditelj koji se sam brine o njima) čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova takvog kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 4350 kn, tročlano kućanstvo 5850 kn, četveročlano kućanstvo 7500 kn, brojnija kućanstva + 1050 kn za svakoga dodatnog člana) ili dojenče – dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata ili dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata ili dojenče čiji roditelj ostvaruje pravo na dječji doplatak.

Kako ostvariti pomoć?

Prilagođeno (zamjensko) mlijeko roditelji preuzimaju besplatno jedanput mjesečno do navršenih godinu dana djeteta u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi, Dom zdravlja PGŽ-a (Cambierieva 7, Rijeka, pon, sri, pet 7 – 13 sati / uto i čet 13 – 19 sati), gdje se podnosi i zahtjev za ovom pomoći.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke mogu saznati mogu li postati korisnici nekog od oblika pomoći i kako podnijeti zahtjev.