Pomoć može dobiti kućanstvo koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.

Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovoga prava da kućanstvo ne koristi stan u kojem stanuje bez valjane pravne osnove te da u Republici Hrvatskoj nema u (su)vlasništvu nekretninu osim one koja mu služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor).

Kućanstvima se podmiruje dio troškova mjesečne potrošnje električne energije (samcu do 150 kn, dvočlanom kućanstvu do 200 kn, tročlanom kućanstvu do 300 kn, četveročlanom kućanstvu do 400 kn, višečlanim kućanstvima do 400 kn + 50 kn za svakoga dodatnog člana).

Naknada troškova energenata ostvaruje se umanjenjem računa tvrtke koja je izdala račun (HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o. i sl.). Pravo na naknadu tih troškova vrijedi godinu dana od dana kada je odobreno, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za tom pomoći.

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke mogu saznati mogu li postati korisnici nekog od oblika pomoći i kako podnijeti zahtjev.

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalter br. 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

 

Utorak, 24. ožujak 2020.

Obavijest svim korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke

Kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zaštitio zdravlje građana Rijeke u vrijeme epidemije bolesti COVID19 (korona virus) u Republici Hrvatskoj, Grad Rijeka će građanima koji ostvaruju socijalna prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi iznimno produžiti trajanje postojećih prava do 31. svibnja 2020.

Više informacija

 

 

 

Skip to content