Nekim kućanstvima podmiruje se i dio troškova mjesečne potrošnje električne energije (samcu do 150 kn, dvočlanom kućanstvu do 200 kn, tročlanom kućanstvu do 300 kn, četveročlanom kućanstvu do 400 kn, višečlanim kućanstvima do 400 kn + 50 kn za svakoga dodatnog člana). Iznos pomoći određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke.

Tko može dobiti pomoć?

Kućanstvo koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.

Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovoga prava da kućanstvo ne koristi stan u kojem stanuje bez valjane pravne osnove te da u Republici Hrvatskoj nema u (su)vlasništvu nekretninu osim one koja mu služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ovih pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

Naknada troškova energenata ostvaruje se umanjenjem računa tvrtke koja je izdala račun (HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o. i sl.).

Pravo na naknadu tih troškova vrijedi godinu dana od dana kada je odobreno, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za tom pomoći.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati korisnici ovih oblika pomoći i na koji način.