Podmirenje dijela troškova mjesečne potrošnje električne energije za socijalno ugrožena kućanstva. Iznos pomoći određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke (trenutno iznosi za samca do 150 kn, dvočlano kućanstva do 200 kn, tročlano kućanstvo do 300 kn, četveročlano kućanstvo do 400 kn, višečlana kućanstva do 400 kn + 50 kn za svakoga dodatnog člana). Iznosi pomoći za osobe koje koriste gradski nužni smještaj dvostruko su viši.

Tko može dobiti pomoć?

Kućanstvo koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.

Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovoga prava da kućanstvo ne koristi stan u kojem stanuje bez valjane pravne osnove, da ga ne daje u podnajam ili koristi za druge namjene te da u Republici Hrvatskoj nema u (su)vlasništvu nekretninu osim one koja mu služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ovih pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

Naknada troškova energenata ostvaruje se umanjenjem računa tvrtke koja je korisniku izdala račun (HEP Elektra i sl.).

Pravo na naknadu troškova vrijedi godinu dana od dana kada je odobreno, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za tom pomoći.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati korisnici ovih oblika pomoći i na koji način.