Oslobađanje socijalno ugroženih kućanstava od obveze plaćanja komunalne naknade.

Tko može dobiti pomoć?

Obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se najmoprimci koji plaćaju zaštićenu najamninu i oni koji plaćaju slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe ako je riječ o kućanstvu koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili kućanstvu čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 2875 kn, dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana) ili jednoroditeljskom kućanstvu (kućanstvo u kojem žive isključivo dijete/djeca i jedan roditelj koji se sam brine o njima) čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 4350 kn, tročlano kućanstvo 5850 kn, četveročlano kućanstvo 7500 kn, brojnija kućanstva + 1050 kn za svakoga dodatnog člana) ili kućanstvu čiji je član korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu, prava na osobnu invalidninu, prava na uslugu rane intervencije ili prava na naknadu do zaposlenja pri Centru za socijalnu skrb Rijeka. Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovoga prava da kućanstvo ne koristi stan u kojem stanuje bez valjane pravne osnove, da ga ne daje u podnajam ili koristi za druge namjene te da u Republici Hrvatskoj nema u (su)vlasništvu nekretninu osim one koja mu služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor).

Stradalnici rata (hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i članovi uže obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata), također se oslobađaju obveze plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor u kojem stanuju bez obzira na njihov status stanovanja (vlasnici ili korisnici stambenog prostora) i druge životne okolnosti (npr. posjedovanje imovine, mjesečne prihode).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ovih pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

Pravo na naknadu troškova komunalne naknade ostvaruje se umanjenjem računa tvrtke koja je izdala račun (RI-stan d.o.o.). Naknada tog troška stanovanja u pravilu vrijedi godinu dana od dana kada je odobreno, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za tom pomoći (stradalnicima rata pravo vrijedi trajno).

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati korisnici ovih oblika pomoći i na koji način.