Građanima koji isključivo stanuju u unajmljenim stanovima i koje ne daju u podnajam drugima, Grad Rijeka pomaže djelomičnim podmirenjem mjesečnih troškova najamnine.

Građanima koji su s pravnom osobom sklopili ugovor o slobodno ugovorenoj najamnini, kao i onima koji s najmodavcem imaju ugovorenu zaštićenu najamninu, Grad Rijeka pomaže podmirenjem 50% ugovorene najamnine (najviše s 1000 kn – iznos pomoći određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke ).

Također, temeljem Zakona o najmu stanova, Grad Rijeka zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima ili predmnijevanim najmoprimcima, koji su ujedno korisnici zajamčene minimalne naknade, namiruje razliku povećane zaštićene najamnine.

Građanima koji su s fizičkom osobom (s kojom nisu u srodstvu u ravnoj lozi – srodstvo u ravnoj lozi predstavljaju osobe koje izravno potječu jedne od drugih npr. djed, otac, dijete, unuk) sklopili ugovor o slobodno ugovorenoj najamnini, Grad pomaže novčano iznosom od 500 do 1500 kn (iznos pomoći određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke), ovisno o uvjetu koji kućanstvo ispunjava i broju članova kućanstva. Tako visina pomoći kućanstvima koja su korisnici zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka za jednočlano (samačko)  kućanstvo iznosi 500 kn, dvočlano i tročlano kućanstvo 750 kn, četveročlano kućanstvo 800 kn, a za brojnija kućanstva iznos od 800 kn pomoći povećava se za 100 kn po članu, do najviše 1500 kn. Građani čiji su prihodi niži od prije navedenih gradskih cenzusa prihoda i žive u jednočlanim (samačkim) kućanstvima mjesečno mogu dobiti 500 kn pomoći, a oni iz kućanstava s većim brojem članova 750 kn pomoći.

Tko može dobiti pomoć?

Kućanstvo koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili kućanstvo čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 2875 kn, dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana) ili jednoroditeljsko kućanstvo (kućanstvo u kojem žive isključivo dijete/djeca i jedan roditelj koji se sam brine o njima) čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 4350 kn, tročlano kućanstvo 5850 kn, četveročlano kućanstvo 7500 kn, brojnija kućanstva + 1050 kn za svakoga dodatnog člana) ili kućanstvo čiji je član korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu, prava na osobnu invalidninu, prava na uslugu rane intervencije ili prava na naknadu do zaposlenja pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.

Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovoga prava da kućanstvo ne koristi stan u kojem stanuje bez valjane pravne osnove te da u Republici Hrvatskoj nema u (su)vlasništvu nekretninu osim one koja mu služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor).

 

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

Naknada troškova najamnine ostvaruje se umanjenjem računa tvrtke koja je izdala račun (RI-stan d.o.o.) ili uplatom iznosa na bankovni tekući račun građana. Pravo na naknadu troškova najamnine vrijedi u pravilu godinu dana od dana kada je odobreno, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za tom pomoći.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati
korisnici ovog oblika pomoći i na koji način.