Grad Rijeka sukladno Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (Narodne novine RH broj 68/2018.) podmirivat će od rujna 2018. sve do kraja 2023. godine razliku između iznosa zaštićene najamnine/naknade ustanovljene na dan 31. kolovoza 2018. i iznosa zaštićene najamnine/naknade koja će se na godišnjoj razini povećavati za 1,20 puta.

Razlika će se izravno uplaćivati na bankovni tekući račun najmodavaca.

Tko može dobiti pomoć?

Građani koji su korisnici stalne socijalne pomoći (zajamčena minimalna naknada). Dodatni je uvjet da imaju status zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara ili predmnijevanog najmoprimca stana koji nije u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili putem mrežnih stranica Grada Rijeke. Zajedno s potrebnom dokumentacijom  dostavlja se putem pošte ili pisarnice na adresu:

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16, 51000 Rijeka, s naznakom “Zahtjev za namirenje razlike povećane zaštićene najamnine”.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb: 209-622 ili 209-626.