Potpuno oslobađanje kućanstava od mjesečnih troškova tzv. centralnoga grijanja (Grad Rijeka podmiruje 50% iznosa promjenjivog dijela troškova, a tvrtka Energo d.o.o. ostali dio promjenjivog i fiksni dio troškova).

Tko može dobiti pomoć?

Kućanstvo koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili kućanstvo čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 2875 kn, dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana) ili jednoroditeljsko kućanstvo (kućanstvo u kojem žive isključivo dijete/djeca i jedan roditelj koji se sam brine o njima) čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 4350 kn, tročlano kućanstvo 5850 kn, četveročlano kućanstvo 7500 kn, brojnija kućanstva + 1050 kn za svakoga dodatnog člana) ili kućanstvo čiji je član korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu, prava na osobnu invalidninu, prava na uslugu rane intervencije ili prava na naknadu do zaposlenja pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.

Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovoga prava da kućanstvo ne koristi stan u kojem stanuje bez valjane pravne osnove, da ga ne daje u podnajam ili koristi za druge namjene te da u Republici Hrvatskoj nema u (su)vlasništvu nekretninu osim one koja mu služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ovih pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

Naknada troškova energenata ostvaruje se umanjenjem računa tvrtke koja je izdala račun (RI-stan d.o.o. i sl.). Pravo na naknadu tih troškova vrijedi godinu dana od dana kada je odobreno, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za tom pomoći.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati korisnici ovih oblika pomoći i na koji način.

 

Četvrtak, 19. listopad 2017.

Cijena zbrinjavanja otpada realna – u pripremi novi način obračuna i individualizacija spremnika

Svjesni činjenice da je svako povišenje cijena nepopularno i predstavlja dodatni teret KD Čistoća sazvalo je konferenciju za medije kako bi još jednom pojasnilo korisnicima usluga zbog čega je korekcija cijene  zbrinjavanja komunalnog otpada bila neophodna. KD Čistoća s pravom moli korisnike za razumijevanje, jer  nije riječ o pukom povećanju cijena, već o cijelom nizu složenih zakonskih, tehnoloških i proceduralnih promjena koje se moraju poštivati.

Više informacija

Utorak, 25. srpanj 2017.

Od 1. rujna viša cijena usluga KD Čistoća zbog novog načina gospodarenja otpadom

Gradonačelnik Vojko Obersnel dao je suglasnost KD Čistoća na nove cjenike gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava i iz gospodarstva, s primjenom od 1. rujna ove godine, na koje su prethodno suglasnost dali Nadzorni odbor KD Čistoća i Savjet za zaštitu potrošača. Prosječna mjesečna cijena odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada po domaćinstvu, s uključenim PDV-om, sa sadašnjih 33,63 kune povećala bi se na 70,16 kuna, odnosno 36,53 kuna više.

Više informacija

Srijeda, 22. siječanj 2014.

Prihvaćena izmjena cijene vodnih usluga i financiranje projekata i programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi

Na prvom gradonačelnikovom kolegiju u ovoj godini prihvaćena je izmjena cijene vodnih usluga kojom će zbog uvođenja tzv „fiksnog dijela“, račun za vodu u veljači biti skuplji za 7,16 kuna, dok će se cijena usluge pražnjenja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama biti niža, jer će se umjesto fiksno, obračunavati na temelju količine preuzete otpadne vode.

Više informacija

Utorak, 28. veljača 2012.

Smanjenje cijene vodnih usluga

Zbog najavljenog smanjenja iznosa PDV-a za vodne usluge na 10%, od ožujka će se smanjiti cijena vode i odvodnje u Rijeci, istaknuto je na današnjem Gradonačelnikovom kolegiju. Zbog promjene obračuna PDV, neće se povećati cijena javnog gradskog prijevoza, dok se za ostale javne usluge još rade kalkulacije. Ujedno je najavljeno i usklađenje tarifnih zona parkiranja, odnosno proširenje 0. i 1. zone parkiranja

Više informacija

Utorak, 21. lipanj 2011.

Korekcija cijena vodoopskrbe i odvodnje

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel dao je prethodnu suglasnost KD Vodovodu i kanalizaciji na novi cjenik vodoopskrbe i odvodnje, kojim je predložena je korekcija cijene vodnih usluga i koji bi trebao vrijediti od 1. srpnja. Novi cjenik proizašao je iz potrebe usklađivanja s novim zakonom, a donesen je s ciljem omogućavanja normalnog funkcioniranja sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Više informacija