Gradsko komunalno društvo Kozala građanima osigurava osnovnu pogrebnu opremu i ukop na općem polju gradskoga groblja Drenova.

Tko može dobiti pomoć?

Članovi obitelji (iznimno i poznanici) umrle osobe koja je za života ostvarivala pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, odnosno umrle osobe iz kućanstava čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 2875 kn, dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana).

Dodatni je uvjet za ostvarenje ovog prava da umrla osoba u trenutku smrti nije imala nekretninu niti za života ugovoreno doživotno ili dosmrtno uzdržavanje.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, Korzo 16, Rijeka.