Grad Rijeka podmiruje troškove usluge boravka u jaslicama/vrtićima uglavnom u cijelosti, osim za djecu čiji roditelj ostvaruje pravo na dječji doplatak, za koju se ova usluga djelomično (trenutno 30%, iznos pomoći određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke) podmiruje.

Tko može dobiti pomoć?

Dijete – polaznik jaslica/vrtića koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu ili na socijalnu uslugu rana intervencija pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana), dijete iz jednoroditeljskog kućanstva (kućanstvo u kojem žive isključivo dijete/djeca i jedan roditelj koji se sam brine o njima) čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova takvog kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 4350 kn, tročlano kućanstvo 5850 kn, četveročlano kućanstvo 7500 kn, brojnija kućanstva + 1050 kn za svakoga dodatnog člana), dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata ili dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata, udomljeno dijete te dijete čiji roditelj ostvaruje pravo na dječji doplatak.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30. Pravo na naknadu troškova boravka u jaslicama/vrtićima vrijedi od dana kada se pravo odobri do kraja tekuće pedagoške godine, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za ovom pomoći, ako im je i dalje potrebna.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke mogu saznati mogu li postati korisnici nekog od oblika pomoći i kako podnijeti zahtjev.

 

Petak, 17. kolovoz 2018.

Podnesite zahtjev za subvenciju vrtića i prijevoza u 2018./2019.g.

Temeljem svog Socijalnog programa Grad Rijeka će od 20. kolovoza do 21. rujna 2018. zaprimati zahtjeve za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću u 2018./2019. godini, a od 20. kolovoza do 14. rujna 2018. za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza učenicima srednje škole i studentima u 2018./2019. godini.

Više informacija