Ti se građani mogu besplatno voziti na svim linijama javnoga gradskog prijevoza od 1. do 4. zone jer za njih Grad Rijeka u potpunosti podmiruje troškove komunalnom društvu Autotrolej koji pruža uslugu prijevoza.

Tko može dobiti pomoć?

Osoba koja ima status darivatelja krvi (muškarci sa 40 i više, a žene sa 25 i više darivanja krvi). Dodatni su uvjeti da je osoba mlađa od 65 godina te da nije u radnom odnosu.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4. i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

Godišnja pokazna karta podiže se na šalteru Rijeka plus d.o.o. uz predočenje rješenja Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, o priznavanju prava na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza. Karta vrijedi za neograničen broj putovanja, od dana kada se odobri do kraja kalendarske godine, nakon čega građani ponovno mogu zatražiti ovu pomoć.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati korisnici ovog oblika pomoći i na koji način.