Dio građana može se besplatno voziti na linijama javnoga gradskog prijevoza unutar 1.  zone jer za njih Grad Rijeka u potpunosti podmiruje troškove komunalnom društvu Autotrolej koji pruža uslugu prijevoza, a dio ima mogućnost kupnje mjesečne pokazne karte za 1. zonu po znatno povoljnijoj cijeni od redovne cijene (50% cijene).

Tko može dobiti pomoć?

Osoba mlađa od 65 godina koja ima status nezaposlene ili radno neaktivne osobe (isključivo umirovljenik, kućanica ili radno nesposobna odrasla osoba) i član je kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 2300 kn, dvočlano kućanstvo 2900 kn, tročlano kućanstvo 3900 kn, četveročlano kućanstvo 5000 kn, brojnija kućanstva + 700 kn za svakoga dodatnog člana). Ističemo da samo jedan nezaposlen li radno neaktivan član tih kućanstava može ostvariti ovu pomoć.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

Karta se podiže na šalteru Rijeka plus d.o.o. uz predočenje rješenja Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, o priznavanju prava na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza. Ovo pravo vrijedi od dana kada se odobri do kraja kalendarske godine, nakon čega građani ponovno mogu zatražiti ovu pomoć, ako im je i dalje potrebna.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati korisnici ovog oblika pomoći i na koji način.