Ti se građani mogu besplatno voziti na svim linijama javnoga gradskog prijevoza od 1. do 4. zone jer za njih Grad Rijeka u potpunosti podmiruje troškove komunalnom društvu Autotrolej koji pruža uslugu prijevoza.

Tko može dobiti pomoć?

Osoba koja ima status stradalnika rata (dijete, udovac/ica i roditelj smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i/ili njegovo dijete, ratni i civilni invalid rata, dijete civilnog invalida Domovinskog rata, dijete poginulog, umrlog ili nestaloga ratnog i civilnog invalida rata). Dodatni je uvjet da je osoba mlađa od 65 godina te da nije u radnom odnosu.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

Karta se podiže na šalteru Rijeka plus d.o.o. uz predočenje rješenja Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, o priznavanju prava na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza. Ovo pravo vrijedi od dana kada se odobri do kraja kalendarske godine, nakon čega građani ponovno mogu zatražiti ovu pomoć, ako im je i dalje potrebna.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati korisnici ovog oblika pomoći i na koji način.

 

Petak, 17. kolovoz 2018.

Podnesite zahtjev za subvenciju vrtića i prijevoza u 2018./2019.g.

Temeljem svog Socijalnog programa Grad Rijeka će od 20. kolovoza do 21. rujna 2018. zaprimati zahtjeve za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću u 2018./2019. godini, a od 20. kolovoza do 14. rujna 2018. za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza učenicima srednje škole i studentima u 2018./2019. godini.

Više informacija