Grad Rijeka redovitim učenicima srednje škole/studentima omogućuje besplatan prijevoz na linijama na kojima uslugu prijevoza pruža KD Autotrolej. Broj odobrene zone prijevoza (1.– 4. zona) ovisi o adresi škole ili fakulteta koji učenik/student pohađa. Cijenu godišnje pokazne karte za redovitog učenika/studenta Grad Rijeka podmiruje komunalnom društvu Autotrolej.

Tko može dobiti pomoć?

Redoviti učenik srednje škole/student iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

Pokazna karta podiže se na šalteru Rijeka plus d.o.o. uz predočenje rješenja Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, o priznavanju prava na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza. Pravo na podmirenje troškova prijevoza vrijedi od dana kada se pravo odobri do kraja školske/akademske godine, nakon čega se, prema potrebi, ponovno može podnijeti zahtjev za ovom pomoći.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati korisnici ovog oblika pomoći i na koji način.