Grad Rijeka potpuno ili djelomično podmiruje troškove liječenja i smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača dokle god je to osobi potrebno.

Korisnici ove pomoći koji ostvaruju redovite mjesečne prihode, dužni su sudjelovati u podmirenju troškova. Tako korisnik koji živi sam sudjeluje u podmirenju troškova u visini od 80% mjesečnog prihoda, korisnik koji ima obitelj s kojom živi u zajedničkom kućanstvu u visini od 40% mjesečnog prihoda, a korisnik koji ima obitelj s kojom živi u zajedničkom kućanstvu i koja se uzdržava isključivo od njegova prihoda, u visini od 20% mjesečnog prihoda. Udio sudjelovanja korisnika u troškovima određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke.

Tko može dobiti pomoć?

Osoba kojoj je prema nalazu i mišljenju psihijatra potrebno liječenje, a uz to ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili je član kućanstva koje ostvaruje zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 2875 kn, dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana).

Dodatni je uvjet za ostvarenje ovoga prava da osoba nema u Republici Hrvatskoj u (su)vlasništvu nekretninu koja joj ne služi za stanovanje (druga nekretnina).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke,Titov trg 3, šalter br. 1 (pisarnica), radnim danom od 8.30 do 15.30.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke mogu saznati mogu li postati korisnici nekog od oblika pomoći i kako podnijeti zahtjev.

 

Petak, 17. siječanj 2020.

Završeni radovi na sanaciji i obnovi Psihijatrijske bolnice Lopača

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel sa zamjenicima Nikolom Ivanišem i Markom Filipovićem te predsjednikom Gradskog vijeća Rijeke Andrejem Poropatom obišao je Psihijatrijsku bolnicu Lopača, u kojoj su nedavno završeni radovi na sanaciji i preuređenju prostorija uništenih u požaru 17. kolovoza 2018. godine.

Više informacija