Grad Rijeka potpuno ili djelomično podmiruje troškove liječenja i smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača dokle god je to osobi potrebno.

Korisnici ove pomoći koji ostvaruju redovite mjesečne prihode, dužni su sudjelovati u podmirenju troškova. Korisnik koji živi sam sudjeluje u podmirenju troškova u visini od 80% mjesečnog prihoda, korisnik koji ima obitelj s kojom živi u zajedničkom kućanstvu u visini od 40% mjesečnog prihoda, a korisnik koji ima obitelj s kojom živi u zajedničkom kućanstvu i koja se uzdržava isključivo od njegova prihoda, u visini od 20% mjesečnog prihoda. Iznos pomoći određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke.

Tko može dobiti pomoć?

Osoba kojoj je zbog starosti, privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja nužna pomoć druge osobe u zadovoljavanju svakodnevnih potreba, a uz to ostvaruje pravo na osobnu invalidninu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka (ili iznimno doplatak za pomoć i njegu uz dodatnu preporuku Centra) ili je član kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koji za  samca iznose 2530 kn, za dvočlano kućanstvo 3190 kn, za tročlano kućanstvo 4290 kn, za četveročlano kućanstvo 5500 kn, te za brojnija kućanstva + 770 kn za svakoga dodatnog člana.

Dodatni su uvjeti za ostvarenje ovoga prava da osoba koja treba pomoć nije otuđila (npr. prodala, darovala) nekretninu/e unazad godinu dana, da joj roditelj/i, skrbnik/ci, dijete/ca, (izvan)bračni drug ili životni partner nisu u mogućnosti pružiti ili osigurati pomoć u kući, da nema ugovoreno doživotno ili dosmrtno uzdržavanje te da nije u mogućnosti u cijelosti ostvariti pravo na uslugu pomoći u kući preko Centra za socijalnu skrb Rijeka.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke,Titov trg 3, šalter br. 1 (pisarnica), radnim danom od 8.30 do 15.30.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke mogu saznati mogu li postati korisnici nekog od oblika pomoći i kako podnijeti zahtjev.