Grad Rijeka potpuno ili djelomično podmiruje troškove liječenja i smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača dokle god je to osobi potrebno.

Korisnici ove pomoći koji ostvaruju redovite mjesečne prihode, dužni su sudjelovati u podmirenju troškova. Tako korisnik koji živi sam sudjeluje u podmirenju troškova u visini od 80% mjesečnog prihoda, korisnik koji ima obitelj s kojom živi u zajedničkom kućanstvu u visini od 40% mjesečnog prihoda, a korisnik koji ima obitelj s kojom živi u zajedničkom kućanstvu i koja se uzdržava isključivo od njegova prihoda, u visini od 20% mjesečnog prihoda. Udio sudjelovanja korisnika u troškovima određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke.

Tko može dobiti pomoć?

Osoba kojoj je prema nalazu i mišljenju psihijatra potrebno liječenje, a uz to ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili je član kućanstva koje ostvaruje zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 2875 kn, dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana).

Dodatni je uvjet za ostvarenje ovoga prava da osoba nema u Republici Hrvatskoj u (su)vlasništvu nekretninu koja joj ne služi za stanovanje (druga nekretnina).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke,Titov trg 3, šalter br. 1 (pisarnica), radnim danom od 8.30 do 15.30.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke mogu saznati mogu li postati korisnici nekog od oblika pomoći i kako podnijeti zahtjev.

 

Četvrtak, 10. ožujak 2016.

Potpisani ugovori o financiranju Psihijatrijske bolnice Lopača i Dječjeg doma Tić

Grad Rijeka ove će godine za rad Psihijatrijske bolnice „Lopača“ i Dječjeg doma „Tić“ uložiti oko 8,31 milijuna kuna. Ugovore za korištenje proračunskih sredstava u 2016. godini potpisali su danas gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, ravnateljica „Tića“ Tamara Žakula Desnica i v.d. ravnatelja „Lopače“ Neven Ivanović. Potpisivanju je prisustvovala i pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat.

Više informacija

Utorak, 28. veljača 2012.

Smanjenje cijene vodnih usluga

Zbog najavljenog smanjenja iznosa PDV-a za vodne usluge na 10%, od ožujka će se smanjiti cijena vode i odvodnje u Rijeci, istaknuto je na današnjem Gradonačelnikovom kolegiju. Zbog promjene obračuna PDV, neće se povećati cijena javnog gradskog prijevoza, dok se za ostale javne usluge još rade kalkulacije. Ujedno je najavljeno i usklađenje tarifnih zona parkiranja, odnosno proširenje 0. i 1. zone parkiranja

Više informacija

Utorak, 16. veljača 2010.

U obnovu pročelja i krovova do sada uloženo 4,4 milijuna kuna spomeničke rente

Od 2007. godine, kada se koriste sredstva iz Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke, za programe iz spomeniče rente izdvojeno je 4,4 milijuna kuna, a ove godine planira se izdvojiti gotovo 2,6 milijuna kuna. S gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću upućen je novi pravilnik o korištenju sredstava rente za provođenje Programa.

Više informacija