U Pučkoj kuhinji Grada Rijeke najpotrebitiji svakodnevno mogu dobiti besplatan obrok. Obroci su raznovrsni i optimalne energetske vrijednosti. Građani ih preuzimaju svakodnevno (za vikend se pripremaju tzv. lunch-paketi koji se preuzimaju petkom) u vrijeme ručka na četiri gradske lokacije klubovi starijih osoba Potok, Belveder, Zamet i Pećine koji djeluju pri Domu za starije osobe Kantrida Rijeka) dokle god im takva pomoć treba. Obroke priprema Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, a zdravstvenu ispravnost jamči Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a.

Tko može dobiti pomoć?

Pomoć mogu dobiti svi članovi kućanstva koje ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za ostvarivanje pomoći podnosi se u Centru za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11a.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke mogu saznati mogu li postati korisnici nekog od oblika pomoći i kako podnijeti zahtjev.