Građanima kojima je takva pomoć nužna i nisu je u mogućnosti drukčije osigurati, ova se usluga omogućuje dokle god im je potrebna. Grad Rijeka djelomično ili u potpunosti podmiruje troškove usluge umjesto njih Domu za starije osobe Kantrida Rijeka, odnosno Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka, koji građanima pružaju te usluge.

Usluga obuhvaća organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću), obavljanje kućanskih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje ogrjeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Tko može dobiti pomoć?

Osoba kojoj je zbog starosti, privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja nužna pomoć druge osobe u zadovoljavanju svakodnevnih potreba, a uz to ostvaruje pravo na osobnu invalidninu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka (ili iznimno doplatak za pomoć i njegu uz dodatnu preporuku Centra) ili je član kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koji za samca iznose 3162 kn, za dvočlano kućanstvo 3987 kn, za tročlano kućanstvo 5362 kn, za četveročlano kućanstvo 6875 kn, te za brojnija kućanstva + 962 kn za svakoga dodatnog člana.

Dodatni su uvjeti za ostvarenje ovoga prava da osoba koja treba pomoć nije otuđila (npr. prodala, darovala) nekretninu/e unazad godinu dana, da joj roditelj/i, skrbnik/ci, dijete/ca, (izvan)bračni drug ili životni partner nisu u mogućnosti pružiti ili osigurati pomoć u kući, da nema ugovoreno doživotno ili dosmrtno uzdržavanje te da nije u mogućnosti u cijelosti ostvariti pravo na uslugu pomoći u kući preko Centra za socijalnu skrb Rijeka.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za ostvarivanje ove pomoći podnosi se u Centru za socijalnu skrb Rijeka.

Građani koji ne zadovoljavaju sve navedene uvjete, a u mogućnosti su sami plaćati troškove usluge, mogu se izravno obratiti Domu za starije osobe Kantrida Rijeka (Služba za pomoć u kući).

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke mogu saznati mogu li postati korisnici nekog od oblika pomoći i kako podnijeti zahtjev.

 

Četvrtak, 1. srpanj 2004.

Novi kombi u Službi za pomoć i njegu u kući

Donacijom novog kombi vozila nastavlja se suradnja Grada Rijeke i Doma za starije i nemoćne osobe “Kantrida”. Proračunom za 2004. godinu Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb osigurao je i financijska sredstva za potrebe Službe za pomoć i njegu u kući Doma na Kantridi.

Više informacija