U sklopu Socijalnog programa Grada Rijeke socijalno ugroženi građani mogu ostvariti novčane pomoći.