Grad Rijeka tijekom srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog (fakultetskog) obrazovanja jedanput godišnje dodjeljuje učenicima/studentima novčanu pomoć u vrijednosti od 1000 kn (iznos pomoći određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke). Novčani iznos uplaćuje se na bankovni tekući račun.

Tko može dobiti pomoć?

Redoviti učenik srednje škole/student iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, učenik/student koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili učenik/student sa statusom djeteta smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati korisnici ovih oblika pomoći i na koji način.