Grad Rijeka tijekom srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog (fakultetskog) obrazovanja jedanput godišnje dodjeljuje učenicima/studentima novčanu pomoć u vrijednosti od 1000 kn (iznos pomoći određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke). Novčani iznos uplaćuje se na bankovni tekući račun.

Tko može dobiti pomoć?

Redoviti učenik srednje škole/student iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, učenik/student koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili učenik/student sa statusom djeteta smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati korisnici ovih oblika pomoći i na koji način.

Srijeda, 26. lipanj 2019.

Zaprimanje zahtjeva za podmirenje troškova marende i ostalih obroka u osnovnim školama te jednokratne novčane pomoći srednjoškolcima i studentima

Zahtjevi za podmirenje mjesečnih troškova organizirane marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku učenicima osnovnih škola u 100% iznosu te za dodjelu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima srednjih škola ili studentima u 2019./2020. godini zaprimat će se do 20. rujna 2019. godine.

Više informacija

Četvrtak, 26. srpanj 2018.

Podnesite zahtjev za subvencije školarcima i studentima u šk. g. 2018./2019.

Od 18. lipnja do 21. rujna 2018. godine Grad Rijeka će temeljem svog Socijalnog programa zaprimati zahtjeve za dodjelu poklon-bona za preuzimanje rabljenih školskih knjiga te novih školskih knjiga, zatim za podmirenje mjesečnih troškova organizirane marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku učeniku OŠ u 100% iznosu te za dodjelu jednokratne novčane pomoći redovitom učeniku srednje…

Više informacija

Skip to content