Grad Rijeka tijekom srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog (fakultetskog) obrazovanja jedanput godišnje dodjeljuje učenicima/studentima novčanu pomoć u vrijednosti od 1000 kn (iznos pomoći određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke) za kupnju potrebnoga školskog pribora. Novčani iznos uplaćuje se na bankovni tekući račun.

Tko može dobiti pomoć?

Redoviti učenik srednje škole/student koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, učenik/student sa statusom djeteta smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili učenik/student iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati korisnici ovog oblika pomoći i na koji način.