Kućanstvima se neposredno prije početka sezone grijanja jednokratno doznačuju novčana sredstva za nabavu 3 m3 drva.

Tko može dobiti pomoć?

Kućanstvo koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka. Dodatni je uvjet za ostvarivanje ovog prava korištenje drva za grijanje u zimskim mjesecima.

Kako ostvariti pomoć?

Za tu pomoć nije potrebno podnijeti zahtjev jer Centar za socijalnu skrb Rijeka dostavlja Gradu Rijeci podatke o građanima za koje je ustanovljeno da im je takva pomoć nužna.