S ciljem provođenja mjera populacijske politike Grada Rijeke, svakom roditelju, hrvatskom državljaninu s prebivalištem na području grada Rijeke i stranom državljaninu ili osobi bez državljanstva sa stalnim boravkom u Rijeci, Grad Rijeka isplatit će jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta u visini 1.500 kuna za prvorođeno dijete, 2.000 kuna za drugorođeno dijete te 3.000 kuna za trećerođeno i svako daljnje rođeno dijete.

Zahtjev se može podnijeti do navršenih šest mjeseci života djeteta.