Pomoć u iznosu od 150 kn  (iznos pomoći/potpore određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke) stiže redovito na bankovni tekući račun starije osobe bez osobnog prihoda svakoga mjeseca od dana kada je pravo odobreno do kraja kalendarske godine, nakon čega se pomoć može ponovno zatražiti.

Tko može dobiti pomoć?

Osoba u dobi od 65 godina naviše koja ne ostvaruje prihod po osnovi rada, mirovine, od imovine ili na koji drugi način u tuzemstvu ili inozemstvu. Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovog prava da osoba u Republici Hrvatskoj nema u (su)vlasništvu nekretninu osim one koja joj služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor) te da je osoba član kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 2875 kn, dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati korisnici ovih oblika pomoći i na koji način.