Visina novčane potpore ovisi o iznosu nečije mirovine. Umirovljenik čija mirovina iznosi do 1000 kn, ostvaruje pravo na novčanu potporu u visini razlike iznosa do 1200 kn, a umirovljenik čija mirovina iznosi više od 1000 kn, a manje od 1400 kn, ostvaruje pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 150 kn (iznos pomoći/potpore određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke).

Pomoć stiže redovito na bankovni tekući račun umirovljenika svakoga mjeseca od dana kada je pravo odobreno do kraja kalendarske godine, nakon čega se pomoć može ponovno zatražiti.

Tko može dobiti pomoć?

Umirovljenik s mirovinom nižom od 1400 kn (uračunava se i zaštitni dodatak). Dodatni je uvjet za ostvarivanje ovog prava da u Republici Hrvatskoj nema u
(su)vlasništvu nekretninu osim one koja mu služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati korisnici ovih oblika pomoći i na koji način.

 

Utorak, 12. studeni 2019.

Donesen Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno – prometnih površina u zimskim uvjetima 2019./2020.

Za financiranje širih javnih potreba osnovnog školstva će se iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti 1.715.100,00 kn, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju na kojem je također ustrojen i Zimski stožer te donesen Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno – prometnih površina u zimskim uvjetima.

Više informacija

 

 

Skip to content