Visina novčane potpore ovisi o strukturi kućanstva u kojem umirovljenik živi. Umirovljenik koji živi sam ostvaruje pravo na novčanu potporu u visini razlike između iznosa mirovine i iznosa od 1700 kn (najmanji iznos pomoći je 200 kn), a umirovljenik koji živi u višečlanom kućanstvu ostvaruje pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 200 kn (iznos pomoći/potpore određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke).

Pomoć stiže redovito na bankovni tekući račun umirovljenika svakoga mjeseca od dana kada je pravo odobreno do kraja kalendarske godine (osim ako je rješenjem utvrđeno drugačije), nakon čega se pomoć može ponovno zatražiti.

Tko može dobiti pomoć?

Umirovljenik s mirovinom nižom od 1700 kn (uračunava se i zaštitni dodatak). Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovog prava da umirovljenik u Republici Hrvatskoj nema u (su)vlasništvu nekretninu osim one koja joj služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor) te da je umirovljenik član kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 2875 kn, dvočlano kućanstvo 3625 kn, tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je korisnik dužan pravodobno prijaviti Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati korisnici ovih oblika pomoći i na koji način.

 

Utorak, 12. studeni 2019.

Donesen Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno – prometnih površina u zimskim uvjetima 2019./2020.

Za financiranje širih javnih potreba osnovnog školstva će se iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti 1.715.100,00 kn, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju na kojem je također ustrojen i Zimski stožer te donesen Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno – prometnih površina u zimskim uvjetima.

Više informacija