U sklopu Socijalnog programa Grada Rijeke socijalno ugroženi građani mogu ostvariti prava na naknade različitih životnih troškova.