Grad Rijeka sufinancira rad Savjetovališta za prehranu dojenčadi, Dom zdravlja PGŽ-a i podmiruje troškove prilagođenoga (zamjenskoga) mlijeka koje dojenčetu osigurava optimalan rast i razvoj. Preporuku za ovaj oblik pomoći daju pedijatar i patronažna medicinska sestra Doma zdravlja PGŽ-a ako procijene da majka ne može dojiti zbog teže bolesti ili nedostatka mlijeka. Pomoć se može koristiti do navršenih 12 mjeseci života.

Tko može dobiti pomoć?

Dojenče iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, područni ured Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1.015 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana; cenzusi za jednoroditeljska kućanstva su za 20% viši) ili dojenče žrtva obiteljskog nasilja, dojenče – dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata ili dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata ili dojenče čiji roditelj ostvaruje pravo na dječji doplatak.

Dodatni uvjet za ostvarivanje prava je da dijete nema u (suvlasništvu), osim stana koji njegovo kućanstvo koristi za stanovanje, drugu nekretninu (stan, kuću ili poslovni prostor) koja se može iznajmiti ili otuđiti.

Kako ostvariti pomoć?

Prilagođeno (zamjensko) mlijeko roditelji preuzimaju besplatno jedanput mjesečno do navršenih godinu dana djeteta u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi, Dom zdravlja PGŽ-a (Cambierieva 7, Rijeka, pon, sri, pet 7 – 13 sati / uto i čet 13 – 19 sati), gdje se podnosi i zahtjev za ovom pomoći.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.