Grad Rijeka pomaže socijalno ugroženim građanima djelomičnim podmirenjem mjesečnih troškova najamnine (50% iznosa najamnine ugovorene s najmodavcem, odnosno najviše do 133 eura) ili djelomičnim podmirenjem mjesečnih troškova slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (tzv. podstanarine) u iznosu od 90 eura naviše, ovisno o uvjetu koji netko ispunjava i broju članova kućanstva ili naknade za korištenje nužnog smještaja Grada Rijeke (50% iznosa naknade).

Ti su građani u potpunosti oslobođeni i mjesečnih troškova odvoza komunalnog otpada, troškova komunalne naknade, plaćanja potrošnje (varijabilni dio osnovne cijene) 5 m3, odnosno 7m3 vode mjesečno po članu kućanstva, te plaćanja potrošnje (varijabilni dio osnovne cijene) javne odvodnje 5 m3, odnosno 7 m3 otpadnih voda mjesečno po članu kućanstva.

Grad za njih podmiruje i troškove isporučene energije za grijanje (50% iznosa promjenjivog dijela mjesečnih troškova) ako koriste tzv. centralno grijanje, mjesečne troškove električne energije od 20 eura naviše, troškove plina (50% ili 100%) ili troškova drva za grijanje.

Korisnicima zajamčene minimalne naknade podmiruju se i troškovi radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

 

Petak, 5. srpanj 2024.

Od 15. srpnja počinje zaprimanje zahtjeva za prava osigurana putem Socijalnog programa Grada Rijeke

Od 15. srpnja do 20. rujna 2024. godine zaprimat će se zahtjevi građana za dobivanje poklon-bona u za školski pribor za učenike osnovnih škola te za podmirenje troškova produženog/cjelodnevnog boravka u osnovnim školama u 2024./2025. Od 16. kolovoza do 20. rujna 2024. godine zaprimat će se zahtjevi za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama,…

Više informacija