Naknada troškova radova na povećanju energetske učinkovitosti za vlasnike stana ili obiteljske kuće.

Vlasnici stana u višestambenim zgradama mogu dobiti naknadu u visini razlike
prijašnjih mjesečnih troškova zajedničke pričuve i uvećanih mjesečnih troškova zajedničke pričuve, do maksimalnog mjesečnog iznosa od 150 eura, a
vlasnici obiteljskih kuća jednokratnu naknadu u visini od 10% vrijednosti radova.

Tko može dobiti pomoć?

Kućanstvo korisnik zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka.

Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovoga prava da kućanstvo ne koristi stan u kojem stanuje bez valjane pravne osnove, da ga ne daje u podnajam ili koristi za druge namjene te da nema u (su)vlasništvu nekretninu osim one koja mu služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.

Naknada tog troška stanovanja za vlasnike stana u višestambenim zgradama u pravilu vrijedi godinu dana od dana kada je odobreno, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za tom pomoći.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.