Oslobađanje kućanstava od obveze plaćanja komunalne naknade.

Tko može dobiti pomoć?

Obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se najmoprimci koji plaćaju zaštićenu najamninu i oni koji plaćaju slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe ako je riječ o kućanstvu koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka ili kućanstvu čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 485 eura, dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1 015 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana; cenzusi za jednoroditeljska kućanstva su za 20% viši) ili kućanstvu čiji je član korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka.

Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovoga prava da kućanstvo ne koristi stan u kojem stanuje bez valjane pravne osnove, da ga ne daje u podnajam ili koristi za druge namjene te da nema u (su)vlasništvu nekretninu osim one koja mu služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor).

Stradalnici rata (hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i članovi uže obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata), također se oslobađaju obveze plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor u kojem stanuju bez obzira na njihov status stanovanja (vlasnici ili korisnici stambenog prostora) i druge životne okolnosti (npr. posjedovanje imovine, mjesečne prihode).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.

Pravo na naknadu troškova komunalne naknade ostvaruje se umanjenjem računa tvrtke koja je izdala račun (RI-stan d.o.o.). Naknada tog troška stanovanja u pravilu vrijedi godinu dana od dana kada je odobreno, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za tom pomoći (stradalnicima rata pravo vrijedi trajno).

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.