Gradsko komunalno društvo Kozala građanima osigurava osnovnu pogrebnu opremu i ukop na općem polju gradskoga groblja Drenova.

Tko može dobiti pomoć?

Članovi obitelji (iznimno i poznanici) umrle osobe koja je za života ostvarivala pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka, odnosno umrle osobe iz kućanstava čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 485 eura, dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1.015 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana).

Dodatni je uvjet za ostvarenje ovog prava da umrla osoba u trenutku smrti nije imala nekretninu niti za života ugovoreno doživotno ili dosmrtno uzdržavanje.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.