Pojedini socijalno ugroženi građani mogu se besplatno voziti na linijama javnoga gradskog prijevoza unutar 1.  zone (socijalna mjesečna vozna karta) jer za njih Grad Rijeka u potpunosti podmiruje troškove komunalnom društvu Autotrolej koji pruža uslugu prijevoza, a dio ima mogućnost kupnje mjesečne socijalne pokazne karte za 1. zonu po znatno povoljnijoj cijeni od redovne cijene (50% cijene).

Tko može dobiti pomoć?

Osoba mlađa od 65 godina koja ima status nezaposlene ili radno neaktivne osobe (polaznik osnovne škole ili Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka, umirovljenik, kućanica ili radno nesposobna odrasla osoba) i član je kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka ili kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 485 eura, dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1.015 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana) ili je korisnik nacionalne naknade za starije osobe ili žrtva obiteljskog nasilja. Ističemo da samo jedan nezaposlen ili radno neaktivan (ne uključujući učenike srednje škole i studente i osobe koje prema drugim uvjetima ostvaruju pravo na podmirenje troškova prijevoza) član kućanstva može ostvariti pravo na podmirenje javnoga gradskog prijevoza.

Dodatni uvjet za ostvarivanje prava je da osoba nema u (suvlasništvu), osim stana koji njegovo kućanstvo koristi za stanovanje, drugu nekretninu (stan, kuću ili poslovni prostor) koja se može iznajmiti ili otuđiti.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.

Karta se podiže na šalteru Autotroleja uz predočenje rješenja Grada Rijeke, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, o priznavanju prava na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza. Ovo pravo vrijedi od dana kada se odobri do kraja kalendarske godine, nakon čega građani ponovno mogu zatražiti ovu pomoć, ako im je i dalje potrebna.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.