Građanima starijim od 65 godina omogućuje se potpuno besplatan ili povoljniji prijevoz (podmirenje troškova u iznosu od 30%). Godišnja pokazna karta vrijedi na svim zonama i linijama na kojima uslugu prijevoza pruža KD Autotrolej, za neograničen broj putovanja, godinu dana od datuma izdavanja.

Tko može dobiti pomoć?

Osoba s navršenih 65 godina kojaima određeni oblik oštećenja organizma (tjelesno, mentalno, intelektualno, osjetilno oštećenje ili poremećaj iz autističnog spektra) i uz to ima teži ili teški invaliditet – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili je stradalnik rata (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, udovac/udovica ili roditelji umrlog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno ratni i civilni invalidi rata) ili ima status dobrovoljnog darivatelja krvi (žene minimalno sa 25, a muškarci sa 40 darivanja krvi) ima pravo na potpuno besplatan prijevoz.

Osoba s navršenih 65 godina čiji je osobni mjesečni prihod niži od 265,45 eura podmiruje troškove godišnje karte na svim zonama u iznosu od 9,29 eura, dok preostali dio troška podmiruje Grad Rijeka.

 

Kako ostvariti pomoć?

Godišnja pokazna karta može se izraditi na prodajnome mjestu Autotroleja (Jelačićev trg 3) uz predočenje osobne iskaznice i dokumentacije kojom se potvrđuje jedan od prije navedenih uvjeta (osobni prihod, oštećenje organizma i teži/teški invaliditet, status stradalnika rata, status dobrovoljnog darivatelja krvi).