Stradalnici rata mogu se besplatno voziti na svim linijama javnoga gradskog prijevoza od 1. do 4. zone (povlaštena vozna karta) jer za njih Grad Rijeka u potpunosti podmiruje troškove komunalnom društvu Autotrolej koji pruža uslugu prijevoza.

Tko može dobiti pomoć?

Osoba koja ima status stradalnika rata (dijete, udovac/ica i roditelj smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i/ili njegovo dijete, ratni i civilni invalid rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, dijete civilnog invalida Domovinskog rata, dijete poginulog, umrlog ili nestaloga ratnog i civilnog invalida rata).

Pomoć je namijenjena osobi mlađoj od 65 godina, koja nije u radnom odnosu. Dodatni uvjet  je da osoba nema u (suvlasništvu), osim stana koji njeno kućanstvo koristi za stanovanje, drugu nekretninu (stan, kuću ili poslovni prostor) koja se može iznajmiti ili otuđiti.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.

Karta se podiže na šalteru Autotroleja uz predočenje rješenja Grada Rijeke, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, o priznavanju prava na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza. Ovo pravo vrijedi od dana kada se odobri do kraja kalendarske godine, nakon čega građani ponovno mogu zatražiti ovu pomoć, ako im je i dalje potrebna.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.