Grad Rijeka redovitim učenicima srednje škole/studentima omogućuje besplatan prijevoz na linijama na kojima uslugu prijevoza pruža KD Autotrolej. Broj odobrene zone prijevoza (1.– 4. zona) ovisi o adresi škole ili fakulteta koji učenik/student pohađa. Cijenu godišnje pokazne karte za redovitog učenika/studenta Grad Rijeka podmiruje komunalnom društvu Autotrolej.

Tko može dobiti pomoć?

Redoviti učenik srednje škole/student iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 485 eura, dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1.015 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana) ili učenik/student koji živi u udomiteljskoj obitelji ili u skloništu/prihvatilištu za žrtve obiteljskog nasilja na području grada.

Dodatni uvjet za ostvarivanje prava je da učenik/student nema u (suvlasništvu), osim stana koji njegovo kućanstvo koristi za stanovanje, drugu nekretninu (stan, kuću ili poslovni prostor) koja se može iznajmiti ili otuđiti.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.

Pokazna karta podiže se na šalteru Autotroleja uz predočenje rješenja Grada Rijeke, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, o priznavanju prava na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza. Pravo na podmirenje troškova prijevoza vrijedi od dana kada se pravo odobri do kraja školske/akademske godine, nakon čega se, prema potrebi, ponovno može podnijeti zahtjev za ovom pomoći.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.