Grad Rijeka za učenike polaznike produženog boravka ili cjelodnevne nastave u osnovnim školama (učenici od 1. do 4. razreda) podmiruje u cjelosti troškove ručka i užine i rada učitelja.

Tko može dobiti pomoć?

Učenik osnovne škole ili Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka, dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1.015 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana; cenzusi za jednoroditeljska kućanstva su za 20% viši), dijete žrtva obiteljskog nasiljadijete smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata, dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata, te udomljeno dijete.

Dodatni uvjet za ostvarivanje prava je da dijete (učenik) nema u (suvlasništvu), osim stana koji njegovo kućanstvo koristi za stanovanje, drugu nekretninu (stan, kuću ili poslovni prostor) koja se može iznajmiti ili otuđiti.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.

Pravo vrijedi od dana kada se odobri do kraja tekuće školske godine, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za ovom pomoći, ako im je i dalje potrebna.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.