Grad Rijeka potpuno ili djelomično podmiruje troškove liječenja i smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača dokle god je to osobi potrebno.

Za oboljele osobe koje ne ostvaruju redovite mjesečne prihode troškovi se podmiruju u cijelosti. Oboljele osobe koje ostvaruju redovite mjesečne prihode, dužne su sudjelovati u podmirenju troškova. Tako osoba koja živi sama sudjeluje u podmirenju troškova u visini od 80% mjesečnog prihoda, osoba koja živi u zajedničkom kućanstvu koje se ne uzdržava samo od prihoda oboljele osobe u visini od 40% mjesečnog prihoda, a oboljela osoba koja živi u zajedničkom kućanstvu koje se uzdržava isključivo od njenog prihoda, u visini od 20% mjesečnog prihoda.
Udio sudjelovanja korisnika u troškovima određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke.

Tko može dobiti pomoć?

Osoba kojoj je prema nalazu i mišljenju psihijatra potrebno liječenje, a uz to ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka ili je član kućanstva koje ostvaruje zajamčenu minimalnu naknadu pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka ili kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 485 eura, dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1.015 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana). Dodatni je uvjet za ostvarenje ovoga prava da korisnik (osoba kojoj je potrebno liječenje ili njeno kućanstvo) nema u (su)vlasništvu nekretninu koja joj ne služi za stanovanje (druga nekretnina).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.

 

Petak, 17. siječanj 2020.

Završeni radovi na sanaciji i obnovi Psihijatrijske bolnice Lopača

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel sa zamjenicima Nikolom Ivanišem i Markom Filipovićem te predsjednikom Gradskog vijeća Rijeke Andrejem Poropatom obišao je Psihijatrijsku bolnicu Lopača, u kojoj su nedavno završeni radovi na sanaciji i preuređenju prostorija uništenih u požaru 17. kolovoza 2018. godine.

Više informacija