Grad Rijeka tijekom srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog (fakultetskog) obrazovanja jedanput godišnje dodjeljuje redovitim učenicima srednje škole/studentima novčanu pomoć u vrijednosti od 135 eura (iznos pomoći određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke).
Novčani iznos uplaćuje se na bankovni ili zaštićeni račun.

Tko može dobiti pomoć?

Redoviti učenik srednje škole/student iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, učenik/student koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu, učenik/student koji živi u udomiteljskoj obitelji, učenik/student sa statusom djeteta smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Dodatni uvjet za ostvarivanje prava je da potencijalni korisnik (učenik/student ili njegovo kućanstvo) osim stana koji koristi za stanovanje, nema u (su)vlasništvu drugu nekretninu (stan, kuću ili poslovni prostor) koja se može iznajmiti ili otuđiti.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.