Roditeljima novorođenčadi dodjeljuje se jednokratan poklon-bon u iznosu od 270 eura (iznos pomoći/potpore određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke) za nabavu opreme za novorođenče. Poklon-bon se može koristiti isključivo u trgovinama s kojima Grad Rijeka ima sklopljen godišnji ugovor.

Tko može dobiti pomoć?

Novorođenče iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili novorođenče iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1.105 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana; cenzusi za jednoroditeljska kućanstva su za 20% viši) ili novorođenče – dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata ili civilnog invalida iz Domovinskog rata.

Dodatni uvjet za ostvarivanje prava je da potencijalni korisnik (dijete ili njegovo kućanstvo) osim stana koji koristi za stanovanje nema u (su)vlasništvu drugu nekretninu (stan, kuću ili poslovni prostor) koja se može iznajmiti ili otuđiti.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka. Taj i zahtjev za jednokratnu novčanu potporu (iznos pomoći/potpore određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke, trenutno iznosi 450 eura za prvorođeno dijete, 600 eura za drugo dijete ili 900 eura za treće i svako daljnje dijete) kojom Grad izražava dobrodošlicu svim svojim najmlađim sugrađanima, bitno je podnijeti do navršene prve godine života djeteta.

 

Ponedjeljak, 6. veljača 2017.

Povećana novčana potpora za roditelje novorođenčadi

Novčana potpora dodijeljuje se roditeljima i novorođenčadi s prebivalištem ili stalnim boravkom u Rijeci. Do ove godine ta je jednokratna potpora za novorođenče iznosila 1.500 kuna bez obzira o broju djece u obitelji. Od sada će se potpora u istom iznosu dodjeljivati roditeljima za prvorođeno dijete, dok će se roditeljima kojima se ove godine rodi drugo…

Više informacija