Visina novčane potpore ovisi o strukturi kućanstva u kojem umirovljenik živi i visini njegove mirovine (mirovina ne smije biti viša od 305 eura). Umirovljenik koji živi sam ostvaruje pravo na novčanu potporu u visini razlike između iznosa mirovine i iznosa od 305 eura (najmanji iznos pomoći je 40 eura), a umirovljenik koji živi u višečlanom kućanstvu ostvaruje pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 40 eura (iznos pomoći/potpore određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke).

Pomoć stiže redovito na bankovni ili zaštićeni račun umirovljenika svakoga mjeseca godinu dana od dana kada je pravo odobreno, nakon čega se pomoć može ponovno zatražiti.

Tko može dobiti pomoć?

Umirovljenik s mirovinom nižom od 305 eura (uračunava se i zaštitni dodatak). Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovog prava da je član kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 485 eura, dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1.015 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana), te da njegovo kućanstvo nema u (su)vlasništvu drugu nekretninu osim one koja im služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.