Projekt Razvojno savjetovalište “Korak naprijed” namijenjen je djeci s teškoćama u razvoju, koja su se nakon rane intervencije integrirala u redovne vrtiće i škole, te njihovim roditeljima. U sklopu projekta djeci i roditeljima nudi se više mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i za napredovanje, kroz kreativne radionice, terapija plesom i pokretom, savjetodavni rad s obitelji i edukativna predavanja s ciljem osnaživanja obitelji.

Cilj projekta je pružanjem stručne psihosocijalne pomoći i podrške, te edukacijom obitelji djece s teškoćama u razvoju, poticati i podržavati dječji razvoj, te poticati i osnaživati potencijale i resurse koje obitelj ima u sebi kako bi se članovi obitelji uspješnije nosili sa svakodnevnim poteškoćama. Provođenjem ovog projekta nastoji se utjecati na povećanje bliskosti i emocionalne povezanosti kod članova obitelji, na poboljšavanje komunikacijskih i interakcijskih vještina čime će se u obiteljima stvoriti opuštenije i sigurnije ozračje.

Razvojno savjetovalište u užem smislu korisnicima, obiteljima djece s teškoćama u razvoju te djece s razvojnim rizicima predškolske dobi pruža usluge razvojnog savjetovanja koja se odnosi na procjenu razvojnih rizika, psihološku procjenu te savjetovanje koje uključuje prijedloge aktivnosti za poticanje dječjeg razvoja.

Više na internetskim stranicama Centra za ranu intervenciju – OKOlonaOKOlo.

 

Srijeda, 14. srpanj 2021.

Javni poziv za prijavu pomoćnika u nastavi

Tko su pomoćnici u nastavi? Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema…

Više informacija